Release SEPTIM 4.1.29.6

Release SEPTIM 4.1.29.6

Obsah
1. Základní popis .................................................................................................................................. 1
1.1. Hlavní změny ......................................................................................................................... 1
2. Nová funkčnost ................................................................................................................................. 1

1. Základní popis

1.1. Hlavní změny
V release 4.1.30 byla provedena zejména celá řada úprav týkajících se fungování Eshopu. Další vylepšení se
týkají skladového hospodářství - například přibyla možnost dvoufázového nastavování příznaku zkontrolováno
u převodů mezi sklady, nová funkce na omezení skladových položek použitých v inventuře, pokud nebyly od
minulé inventury používány, byla provedena optimalizace rychlosti výpočtu skladových cen. Také byl vytvořen
nový způsob napojení Septima na PMS Protel, vylepšena funkce našeptávače v aplikaci Manažer a další.

2. Nová funkčnost
• #22009 - V pluginu QSR lze nově nastavit různé konfigurace tohoto kuchyňského objednávkového systému
pro různá střediska v rámci jedné databáze.

• #22046 - Došlo k úpravě filtru v Obratech. Kvůli přidání dalších možností filtrování, byla původní záložka
"Omezení účtů", rozdělena na dvě záložky - "Omezení účtů I" a "Omezení účtů II".

• #22106 - S Přijatou fakturou jde nově párovat dodací listy nejen od stejného dodavatele, který je zadán u
faktury, ale i s dodacími listy od jiných dodavatelů, kteří jsou ve stejné skupině dodavatelů.

• #22107 - U Převodů mezi sklady lze nyní použít dvoufázové nastavování příznaku "Zkontrolováno". Uživatel,
který zboží vydává, použije "Nastavit příznak zkontrolováno pro zdrojový sklad" a uživatel, který zboží
přijímá, použije "Nastavit příznak zkontrolováno pro cílový sklad". Teprve poté, co je převod označen jako
zkontrolovaný na zdrojovém i na cílovém skladu, automaticky se u něj nastaví příznak "Zkontrolováno".
Uživatel, který disponuje potřebným oprávněním, může příznak "Zkontrolováno" nastavit rovnou, i bez nastaveného
"zkontrolováno" na zdrojovém nebo cílovém skladu.

• #21437 - Refaktoring XML importů Dodacích listů, Receptur, Dodavatelských ceníků a Přijatých faktur.

• #21566 - Byla přidána možnost zadávat překlady do cizích jazyků pro Skupiny receptur 3 a 4. Tyto jazykové
verze názvů skupin receptur se pak používají ve WebCare v režimu Canteen.

• #21632 - Do Kasy byla přidána podpora pro používání rozbalovací nabídky , která se zobrazí v nabídkách
pro pokladnu u tlačítek s recepturami, jídly a stoly, po použití pravého tlačítka myši nebo při podržení stisknutého
levého tlačítka. Funkce se nastavuje v parametrech zařízení PC pokladna, v sekci "Parametry
dotykové obrazovky", parametr "Rozšířené parametry chování po stisku". Operace, které se mají v nabídce
zobrazovat se definují pomocí "Vlastních pluginů".

• #21643 - Byly zoptimalizovány funkce pro Výpočet skladových cen, čímž se výpočet značně urychlil.

• #21756 - V Inventurách, v závislém pohledu "Sklady v inventuře", přibyla nová funkce - Aktualizace příznaku
"Používat". Tato nová funkce umožňuje nastavit položkám inventury příznak "Používat" buď podle
"konfigurace zásob" (tj. podle nastaveného příznaku "Používat na tomto skladu" v nastavení zásob na daném
skladu), nebo podle "aktivity skladových položek". V tomto případě se položka v inventuře nepoužije, pokud
její skutečné množství v poslední předcházející inventuře na tomto skladu bylo nulové a nebyla ot té doby
na tomto skladu použita při žádné skladové operaci.

• #21781 - Je možné omezit uživatelům právo editovat jídelníček jen pro výdejny v určitém středisku. Pokud
uživatel nedisponuje oprávněním "Střediska bez omezení\Skladové hospodářství - základ", pak může editovat
jídelníček pouze pro výdejny ve středisku, ke kterému je tento uživatel přiřazen.

• #21850 - "Tlačítko s konfigurovatelnou hodnotou" lze nyní v Kase použít na stránce zadávání vkladu na
konto, na stránce uzavírání účtu a na stránce operací s pokladními zůstatky.Tlačítko slouží k nastavení předdefinované
hodnoty do kolonky pro zadání částky.

• #21975 - Nově se již skladová cena skladové položky vyráběné normováním neaktualizuje automaticky při
každé změně ve složení normované receptury, ale pouze při přepnutí stavu normování na "Vyrobeno" nebo
"Uzavřeno".

• #21995 - WebCareAPI - v Eshopu lze použít nový způsob uhrazení objednávky - "Platba při doručení".
Povoluje se to v parametrech FTD výdejního místa v sekci "Parametry FTD Webcare" pomocí parametru
"Povolit platbu při doručení".

• #21996 - Liftago plugin - přidána kontrola kompletnosti zadané adresy a zda je objednávka kompletně
uhrazená. Pokud není platba a údaje kompletní, objednávka nejde odeslat.

• #21997 - WebCareAPI - přidána kontrola zda cena objednávky v Eshopu odpovídá ceně, se kterou se objednávka
vytvořila v Septimu a kontrola, zda je objednaný produkt ještě stále dostupný.

• #22073 - WebCareAPI - receptury, které jsou použité v jídelníčku, který se používá pro definici denního
menu v nabídce pro WebCare, se ve WebCare nyní zobrazují, aniž by musely být vloženy do některé "Skupiny
pro export".

• #22004 - WebCareAPI - Eshop - Nyní je možné umístit zformátovanou adresu pro doručení do e-mailů
odeslaných po dokončení FTD objednávky a je možné ji také vytisknout pomocí DynamicSQL na účtenku

• #22081 - Cashlesszone plugin - přidána ochrana proti možným podvodům při nákupu, kdy mohlo docházet
k tomu, že pokud měl zákazník k dispozici dvě karty, tak na jednu nakupoval a druhou prázdnou použil při
odchodu, aby se vyhnul zaplacení. Toto již nyní není možné. Přibyl nový parametr, ve kterém se nastaví
časový limit v minutách. Při odchodu zákazníka z cashless zóny se pak kontroluje, zda v tomto časovém limitu
byl na kartu uzavřený nějaký účet. Pokud nebyl, tak to zákazníka ven ze zóny nepustí.

• #22119 - WebCareAPI - jazyk nastavený v aplikaci WebCare má nyní vyšší prioritu, než výchozí jazyk nastavený
u zákazníka.

• #22132 - WebCareAPI - podpora pro překlady názvů jídel a jejich kategorií (skupiny receptur 3 a 4) při
zobrazení jídelníčku.

• #22136 - V "Konfiguraci objednávek", v "Objednávkách zboží" a v "Dodacích listech" se uživateli nově
zobrazí pouze dodavatelské skladové položky od globálních dodavatelů, nebo dodavatelů přiřazených ke
střediskům, ke kterým má uživatel oprávnění.

• #22149 - V nabídkách vzhledu obrazovek pro pokladnu, v nabídkách receptur a nabídkách stolů je nyní
možné změnit nastavené středisko.

• #22154 - Vytvořen nový způsob napojení Septima na PMS Protel. Pro komunikaci se používá POSXML
protokol. Napojení se konfiguruje pomocí pluginu "ProtelPOSXML". Komunikaci zajišťuje služba aswdb2protelsvc.

• #22167 - V pohledu "Sklady", v podřízeném pohledu "Propojení dodavatelů se sklady", jde nově propojit
konkrétní dodavatele s konkrétním skladem. Pokud uživatel nedisponuje oprávněním "Střediska bez omezeni",
může pracovat pouze s dodavateli ze středisek ke kterým má povolený přístup.

• #22174 - Došlo k dalšímu vylepšení fungování našeptávače. Pokud chceme určité slovo, nebo jeho část,
vynechat z vyhledávání, zadáme před něj znaménko mínus.

• #22227 - WebCareAPI - Bylo vylepšeno fungování rezervací skladových zásob při objednávání produktů
na Eshopu. Také byl zaveden nový parametr "Samazání nedokončených nezaplacených FTD objednávek"
v Globálních parametrech v sekci "Spouštění pravidelných operací". V parametru se konfiguruje, jestli a
kdy se mají mazat nedokončené a nezaplacené takeaway objednávky vytvořené ve Webcare. Typicky jde o
objednávky, které mají být zaplaceny kartou, ale zákazník po přechodu na platební bránu operaci nedokončí
a zavře okno prohlížeče.

• #22250 - Zoptimalizována rychlost načítání seznamu dodavatelských skladových položek při zadávání
Objednávek zboží.

• #22252 - U tlačítka "Hromadné vložení dodacích listů" v "Přijatých fakturách" byla přidána podpora párování
dodacích listů s přijatými fakturami pro všechny dodavatele ze stejné skupiny dodavatelů.