Nová on-line pokladnica – Krok 3. Uvedenie do prevádzky


KROK 3.

Uvedenie on-line pokladnice do prevádzky

 

S uvedením pokladnice do prevádzky Vám pomôže Vaš servisný technik. 

Kontaktujte nás.

Budete k tomu potrebovať:

  1. Identifikačné údaje pokladnice

  2. Autentifikačné údaje pokladnice

  3. Heslo k autentifikačným údajom pokladnice.

Ak ešte nemáte identifikačné a autentifikačné údaje pokladnice, stiahnite si ich z portálu finančnej správy podľa návodu "Krok 2. Stiahnutie údajov".